Start Pro1

Aboco Media gửi đến bạn 8 gói dịch vụ gợi ý cho các doanh nghiệp mới bắt đầu Online trên môi trường Internet. Đây là các giá trị nhận diện thương hiệu cơ bản nhất trên môi trường Internet.

1

xây dựng logo đại diện thương hiệu - doanh nghiệp

Aboco Media

Thiết kế Logo

2,000,0006,000,000

Đề xuất: Thiết kế Logo loại 1.

2,000,000Đăng ký

2

xây dựng hồ sơ năng lực thương hiệu - doanh nghiệp

3,000,000

Đề xuất: Hồ sơ năng lực cơ bản

3,000,000Đăng ký

3

xây dựng ngôi nhà Online - website thương hiệu

5,000,00010,000,000

Đề xuất: Website sáng tạo

5,000,000Đăng ký

4

tạo nội dung giới thiệu thương hiệu trên website

50,0002,000,000

Đề xuất: giá/ 1 bài viết sáng tạo

400,000Đăng ký

5

phát triển nội dung Website hữu dụng

50,0002,000,000

Đề xuất: Tạo nội dung truyền thông sản phẩm dịch vụ.

2,000,000Đăng ký

6

kênh truyền thông qua video hiệu quả

50,0001,000,000

Đề xuất: Tạo kênh mới và chạy 1000 Subscribers.

1,000,000Đăng ký

7

xây dựng thương hiệu trên mạng xã hội

100,0009,700,000

Đề xuất: Tạo Fanpage và Group 2000 Like & 2000 Follows.

1,000,000Đăng ký

8

kết nối cộng đồng thông qua mạng xã hội

1,000,0002,000,000

Đề xuất: Viết bài cho Fanpage & Group/ tháng

1,000,000Đăng ký

Liên hệ tư vấn

Chúng tôi hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực Media truyền thông quảng bá hình ảnh sản phẩm dịch vụ thương hiệu trên môi trường Internet. Chúng tôi muốn lắng nghe và hỗ trợ tư vấn, chia sẻ bạn những bước đi từ căn bản nhất đến chuyên sâu hơn, giúp thương hiệu bạn có thể vươn xa hơn, tận dụng sức mạnh công nghệ số vươn tầm Thế Giới.

hãy liên hệ ngay chúng tôi