Go Pro2

Các gói dịch vụ gợi ý cho các doanh nghiệp đã có thương hiệu cơ bản trên môi trường Internet. Đây là các giá trị thúc đẩy sự tăng tốc, tăng trưởng cho thương hiệu Online.

1

Tăng uy tín thương hiệu qua Video

25,000,00090,000,000

Đề xuất: Gói Standard – Giới thiệu Doanh nghiệp cơ bản.

45,000,000Đăng ký

2

gia tăng đề xuất tìm kiếm google

25,000,00055,000,000

Đề xuất: Gói giải pháp SEO Tổng thể hiệu quả.

35,000,000Đăng ký

3

truyền thông sản phẩm qua video hiệu quả

1,000,0008,000,000

Đề xuất: Video giới thiệu sản phẩm dịch vụ

5,000,000Đăng ký

4

chia sẻ nội dung hữu ích đến người dùng sản phẩm

50,0002,000,000

Đề xuất: Bài viết viết sáng tạo giới thiệu sản phẩm/ tháng

2,000,000Đăng ký

5

Tăng tương tác mạng xã hội

20,0004,000,000

Đề xuất: 1000 Reviews – review Fanpage

4,000,000Đăng ký

6

Tăng độ quy mô thương hiệu

100,00015,000,000

Đề xuất: Tăng 30.000 thành viên Group FB.

5,000,000Đăng ký

7

phát triển nội dung hữu ích

1,000,0002,000,000

Đề xuất: Viết bài cho Fanpage & Group/ tháng

1,000,000Đăng ký

8

tăng đề xuất video sản phẩm

50,0001,000,000

Đề xuất: Tăng View các video sản phẩm dịch vụ.

50,000Đăng ký

Liên hệ tư vấn

Chúng tôi hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực Media truyền thông quảng bá hình ảnh sản phẩm dịch vụ thương hiệu trên môi trường Internet. Chúng tôi muốn lắng nghe và hỗ trợ tư vấn, chia sẻ bạn những bước đi từ căn bản nhất đến chuyên sâu hơn, giúp thương hiệu bạn có thể vươn xa hơn, tận dụng sức mạnh công nghệ số vươn tầm Thế Giới.

hãy liên hệ ngay chúng tôi