Để trở thành tỷ phú – T.Harv Eker

0

Quyển sách ra đời nhằm giúp bạn lưu ý những thay đổi đặc biệt có thể diễn ra trong cuộc sống. Qua đó, bạn sẽ được giới thiệu cách nhận định về cách kiếm tiền và cách sử dụng tiền của chính mình để quản lý tiền bạc được tốt hơn.

Đăng Nhập hoặc Đăng ký để truy cập thư viện.