Lập dự toán công trình xây dựng dân dụng

Bộ video chia sẻ các bạn hoạt động lĩnh vực kiến trúc xây dựng kỹ năng lập dự toán công trình xây dựng dân dụng. Với bộ video kỹ năng này, các bạn thành viên có thể tự mình thực hiện nghiệp vụ dự toán công trình, qua đó có thể dự toán chi phí liên quan từ vật tư, nhân công đến các chi phí khác.

Đăng Nhập hoặc Đăng ký để truy cập thư viện.