Du khách hỏi người chăn cừu:

– Chúng ta sẽ gặp kiểu thời tiết gì hôm nay đây?

Người chăn cừu đáp:

– Kiểu thời tiết mà tôi thích.

– Làm sao anh biết nó sẽ là kiểu thời tiết mà anh thích?

– Phải khám phá, thưa ông. Không phải lúc nào tôi cũng có cái mình thích. Cho nên tôi học cách yêu thích những gì mình có. Bởi vậy tôi chắc chắn rằng hôm nay chúng ta sẽ gặp kiểu thời tiết mà tôi thích.

– Sưu tầm –